Spelrestriktioner och lagstiftning i Sverige

Sverige har kraftiga regler och restriktioner som bidrar till en skarp spellagstiftning för den inhemska spelmarknaden. Denna lagstiftning finns och verkar utifrån förhållningssättet att den främjar folkhälsan i det långa loppet. Svenska staten vill hålla borta utländska aktörer för att ha full kontroll på utbudet av spel och spelmöjligheter på marknaden.

Lagstiftningen är dock gynnsam för enskilda spelare i den mening att den jämställer spel på casino med att delta i ett lotteri. Att detta är gynnsamt därför att svensk spellagstiftning tydligt slår fast att vinster införskaffade från lotterier och lotteriverksamhet ska vara befriad från vinstskatt. Inte heller ska kapitalvinster (eller förluster) tas upp i deklarationen.

Det statliga spelmonopolet

Sverige har officiellt sett ett statligt så kallat spelmonopol. Staten tillåter endast ett fåtal kontrollerade och noga utvalda aktörer att verka på den inhemska marknaden. Bland dessa företag märks bland annat och framför allt Svenska Spel. Att det rör sig om ett spelmonopol kan dock i grund och botten ifrågasättas till viss del. I ett monopol verkar en aktör och en aktör ensam. Då detta inte är fallet i Sverige är det kanske fel att egentligen använda uttrycket ”spelmonopol”. Det mer korrekta begreppet är kanske att det svenska spelmonopolet istället består en ”inhägnad marknad” med kraftiga spelrestriktioner.

På denna restriktiva spelmarknad råder särskilda villkor som i dagsläget låter fyra aktörer verka. Dessa är ATG, Svenska Postkodlotteriet, A-lotterierna och Svenska Spel. Av dessa är det den senare som har fått i uppgift att erbjuda casinospel till svenska folket.

Förutom det uttalade målet med statens kontroll av spelmarknaden finns även ett underliggande incitament som kanske är det faktum som egentligen styr och anger spelregler i Sverige. Den svenska staten tjänar nämligen åtskilliga miljarder varje år på att svenska folket spelar på casino, sport, lotter med mera. Inkomster som man inte gärna vill dela med sig av, trots att flera forskningsrapporter och utredningar visar att det även finns stora ekonomiska fördelar med att öppna upp ”monopolet” och lätta på restriktionerna.

Restriktiv Casinomarknad

Svenska Spel är också ägare till Sveriges enda landbaserade casinokedja. Denna kedja går under namnet Casino Cosmopol och förekomsten av dessa casinon är starkt reglerad. Drift och utformning av Casino Cosmopol omfattas ingående av svensk spellagstiftning, exempelvis genom lagtext med tillhörande praxis. I denna lagtext slås bland annat fast att det endast får förekomma maximalt sex stycken landbaserade casinon i Sverige samtidigt. Dessutom ska samma åldersgräns gälla för casino som för att få handla alkohol hos Systembolaget. Dock är skillnaden att ingen under 20 år över huvud taget får släppas in på ett casino, oavsett om personen i fråga vill spela eller inte.

Den mest tydliga markeringen som förkunnar att den svenska inhemska casinomarknaden är låst är den paragraf i lagtexten som anger att tillstånd att bedriva casinospel i Sverige endast kan ges till företag som direkt eller indirekt ägs av den svenska staten.

Vad lagtexten inte reglerar är förekomsten av utländska aktörer på Internet. Dessa aktörer kan erbjuda casinospel till svenska spelare så länge som respektive casino har sitt säte utanför Sveriges gränser.

Spelregler i Sverige

Om du är intresserad av att spela casino i Sverige finns det tydliga spelregler för vad som gäller när det handlar om exempelvis vinster, förluster och skatt. Reglerna för spel hos Casino Cosmopol (några regler har nämnts ovan) är dock mer utstuderade och mer detaljerade på många sätt än de regler som gäller för casinospel på Internet.

En skillnad är just den uttalade åldersgräns som staten har för att spela hos ett landbaserat casino. Någon sådan påverkan har inte och kan inte staten ha när det handlar om casinospel på Internet. Spelregler i Sverige omfattar i stort sett endast restriktioner om att ingen utländsk casinoaktör får bedriva verksamhet från en ”.se domän”. Därutöver kan staten endast reglera och luta sig mot lagtexten när det handlar om inkomster och skatt genererade av casinospel.

Även om den svenska staten inte kan stänga ute andra casinoaktörer från marknaden, är den nuvarande situationen långt ifrån bekväm för dessa aktörer. Det råder snarare öppet krig än fred och försoning för att prata klarspråk. För några år sedan fanns det framför allt en kritisk ståndpunkt mot den inhägnade marknaden som de utländska casinoaktörerna mobiliserade sig bakom. Den var att man ansåg att den svenska staten då bröt mot sin egen lagstiftning då utländska aktörer inte tilläts komma till tals och marknadsföra sig i tryck. Man fick helt enkelt inte annonsera i tidningar eller via annonsblad på något sätt.

Efter många vändor inom rättsväsendet och bland annat efter att flera ärenden prövats i EG-domstolen fick till slut den svenska staten att backa på just den punkten. Tryckfrihetslagen tillåter således idag casinoaktörer som inte har sitt säte i Sverige att marknadsföra sig i tryckpress.

Med detta i åtanke är det nog inte omöjligt att vi får se fler förändringar under de kommande åren. Vilka spelregler i Sverige som i detalj kommer att vara och verka om exempelvis 10 år är således mycket svårt, för att inte säga omöjligt att sia om.

Här kan du läsa mer om skatteregler i Sverige inom online casino.

Kontakta oss

Det meddelande har skickats!

Tillbaka till webbplatsen